Legemidler og biotek

Lungekreftpasienter som ble behandlet med immunterapien Tecentriq (atezolizumab) etter operasjon og cellegift - såkalt adjuvant behandling - levde lengre uten at sykdommen kom tilbake enn de som kun fikk standardbehandling.
Lungekreftpasienter som ble behandlet med immunterapien Tecentriq (atezolizumab) etter operasjon og cellegift - såkalt adjuvant behandling - levde lengre uten at sykdommen kom tilbake enn de som kun fikk standardbehandling.

Immunterapi tar første viktige skritt i behandlingen av lungekreft i tidlig fase

Lungekreftpasienter som ble behandlet med immunterapien Tecentriq (atezolizumab) etter operasjon og cellegift - såkalt adjuvant behandling - levde lengre uten at sykdommen kom tilbake enn de som kun fikk standardbehandling.

Publisert

Resultatene fra studien gjør at Tecentriq kan bli den første immunterapien som kan tas i bruk i adjuvant behandling av ikke-småcellet lungekreft.

Her kan du leseandre nyheter fra ASCO.

Halvparten av pasientene får tilbakefall etter operasjon

Immunterapi er mye brukt til å behandle pasienter med ikke-småcellet lungekreft i sene stadier, men å komme inn med behandling i tidlige behandlingslinjer representerer en stor behandlingsmessig mulighet for leger og pasienter. Med dagens standardbehandling som er adjuvant kjemoterapi etter operasjon får halvparten av pasientene tilbakefall etter operasjon. Dett er en behandling som har vært i bruk i om lag 15 år, og det er et betydelig udekket medisinsk behov for nye og bedre behandlinger. Det er derfor et stort potensiale for immunterapi i en kurativ setting.

Det betyr selvsagt også en betydelig økonomisk oppside for legemiddelselskapene.

Nå har altså Roche, gjennomIMpower010-studien, dokumentert signifikante effekter av adjuvant behandling med immunterapien Tecentriq, men det gjenstår selvsagt en godkjenning fra FDA og for Europas del, EMA, før pasientene kan få tilgang til behandlingen.

Markant forbedret sykdomsfri overlevelse

IMPower010-studien evaluerte en gruppe på 1005 pasienter med stadium IB-IIIA ikke-småcellet lungekreft, hvor tumoren ikke hadde spredt seg mye utover lungene og dermed kunne fjernes med kirurgi. De ble deretter behandlet med opptil fire sykluser med cellegift. Etter det fikk halvparten Tecentriq pluss cellegift. Den andre halvparten fikk cellegift alene.

Pasientene viste en markant forbedret sykdomsfri overlevelse (DFS) når Tecentriq ble gitt sammen med adjuvant cellegift etter reseksjon, viser en interimanalyse av IMpower010 studien.

Effekten var størst hos pasienter hvor kreften uttrykte høye nivåer av proteinet PD-L1, som er en kjent markør som predikerer responsen på immunterapi. For denne pasientgruppen var forbedringen av sykdomsfri overlevelse 34 prosent.

- Dette er den første globale fase 3-studien med en immunsjekkpunkthemmer som gir en sykdomsfri overlevelse for pasienter som har ikke-småcellet lungekreft i tidlig stadium. Det sa hovedutprøveren doktor Heather Wakelee på en pressebrief. Hun er professor i medisin og sjef for onkologiavdelingen ved Stanford University Medical Center i California.

Må først godkjennes av FDA og EMA

Wakelee la til at videre analyser på sykdomsfri overlevelse (DFS) og totaloverlevelse (OS) vil fortsette.

På spørsmål om legemidlet kan anbefales til disse pasientene basert på gjeldende resultater, sa Wakelee at det er åpenbart at legemidlet trenger godkjenning fra regulatorisk myndigheter, men hun la til: - FDA godkjente for kort tid siden det målrettede legemidlet osimertinib [Tagrisso], basert på endepunktsdata med sykdomsfri overlevelse. Resultatene fra IMpower010 viser at fordelen med atezolizumab pluss cellegift er "dypere" enn med cellegift pluss beste støttende behandling, og derfor vil det for meg være noe jeg ønsker å tilby pasientene mine, sa hun.

Adaura studien som lå til grunn for FDA-godkjenningen av Tagrisso viste at pasienter med ikke-småcellet lungekreft som fikk EGFR-hemmeren etter operasjon oppnådde en reduksjon i risiko for tilbakefall og død uavhengig om de tidligere var behandlet med kjemoterapi etter operasjon.

Pasientene som tidligere hadde fått adjuvant cellegiftbehandling, oppnådde en 87% risikoreduksjon for tilbakefall eller død når de ble behandlet med Tagrisso, og pasienter som ikke tidligere hadde gjennomgått cellegiftbehandling etter operasjon, oppnådde en 77 prosent reduksjon. Begge resultatene var statistisk signifikante.

- Dette er oppsiktsvekkende resultater for en pasientgruppe som i dag har en svært høy tilbakefallsprosent. Med dagens behandling får halvparten av pasientene tilbakefall eller dør i løpet av to år etter operasjon. Det fortalte kreftoverlege og leder av Norsk lungekreftgruppe Odd Terje Brustugun til HealthTalk da fase 3 Adaura-studien for første gang ble presentert under ASCO i juni i fjor.

Wakelee la også vekt på betydningen av biomarkørtesting for pasienter med lungekreft som kan opereres.

- Dermed kan vi se etter EGFR-mutasjoner, som kan behandles med EGFR-tyrosinkinasehemmere, og vi kan også på et eller annet tidspunkt, se etter kreftens PD-L1 uttrykk fordi studien viste at de som hadde et høyt PD-L1 utrykk hadde størst effekt av immunterapien.

- Immunsjekkpunkthemmere har definitivt endret behandlingsmulighetene for mange kreftformer og med IMpower010 studien er det første gang vi har sett en immunterapi som er effektiv i behandling av av ikke-småcellet lungekreft i tidlig stadium, sa doktor Julie R. Gralow, som er ASCO sin sjefslege. - Dette er et viktig fremskritt for å forstå rollen som immunterapi kan spille i tidligere stadier av lungekreft og et potensielt viktig skritt fremover for mange pasienter, la hun til.

Adjuvant behandling med immunterapi

Selv om man har operert bort hele svulsten, kan det være kreftceller igjen i kroppen, uten at de gir symptomer eller vises på MR eller CT. Adjuvant behandling har som formål å angripe disse resterende kreftcellene og dermed redusere risikoen for tilbakefall. Vanligvis dreier det seg om cellegiftkurer eller stråleterapi gitt etter en kreftoperasjon for å redusere risiko for tilbakefall, men nå har altså Roche gjennom IMpower010-studien dokumentert signifikante effekter av adjuvant behandling med immunterapien Tecentric. Innenfor behandling av malignt melanom er immunterapi innført som adjuvant behandling, men foreløpig ikke for neoadjuvant behandling

Effekten var størst hos pasienter hvor kreften uttrykte høye nivåer av proteinet PD-L1. For denne pasientgruppen var forbedringen av sykdomsfri overlevelse 34 prosent.
    
   
   
    Kilde: Roche
Effekten var størst hos pasienter hvor kreften uttrykte høye nivåer av proteinet PD-L1. For denne pasientgruppen var forbedringen av sykdomsfri overlevelse 34 prosent. Kilde: Roche

Slik virker immunterapi

Det er to hovedtyper immunsjekkpunkthemmere som på hver sin måte hjelper immunsystemet til å finne og ødelegge kreften: PD-1-hemmere (som Opdivo og Keytruda) og PD-L1-hemmere (som Tecentriq). Begge typene hindrer at kreftcellene binder seg til PD-1 og sørger dermed for at T cellene aktiveres (se bilde over).

PD-L1- hemmere binder seg til et protein kalt PD-L1, som uttrykkes på tumorceller og tumorinfiltrerende immunceller, og blokkerer dets interaksjoner med både PD-1 og B7.1 reseptorer. Ved å hemme PD-L1, kan Tecentriq muliggjøre aktivering av T-celler.

PD-1-hemmere binder seg til et protein kalt PD-1 som finnes på overflaten av aktiverte T-celler og hindrer at PD-L1 binder seg til PD-1. Dermed blir T-cellene aktive.

Stadier ved lungekreft

Stadieinndeling av lungekreft er relativt komplisert. Her beskrives en forenklet stadieinndeling av svulsten:

 • Stadium 1: Kreftsykdommen finnes bare i den ene lungen og er mindre enn 4 cm i diameter.
 • Stadium 2: Kreftsvulsten er større enn 4 cm i diameter og kan ha vokst inn i lungens hovedbronkie eller brystveggen.
 • Stadium 3: Kreftsvulsten er stor og kan ha vokst inn i hjertet, pusterøret eller spiserøret eller har spredd seg til en rekke lymfeknuter.
 • Stadium 4: Kreftsykdommen har spredd seg inn i organer utenfor lungen.
Slik var studiedesignet på IMpower010.
    
   
   
    Kilde: Roche
Slik var studiedesignet på IMpower010. Kilde: Roche
Powered by Labrador CMS