Sa ja: Beslutningsforum med Stig A. Slørdahl i spissen sa i dag ja til at pasienter med føflekkreft skal få immunterapi og målrettet behandling etter at de er operert.

Legemidler og biotek,   Kliniske studier

Beslutningsforum sier ja til adjuvant føflekkreftbehandling

I dag sa Beslutningsforum ja til at pasienter med føflekkreft skal få immunterapi og målrettet behandling etter at de er operert. 200 pasienter årlig vil få denne innovative behandlingen.