ASCO20
Behandling med immunterapi før operasjon - såkalt neoadjuvant behandling er en veldig lovende behandlingsstrategi som ha potensiale til å endre behandlingspraksis, men vi trenger flere og større studier for å kunne konkludere, sier Anna K. Winge-Main.

Legemidler og biotek

Føflekkreft: Behandling med immunterapi før operasjon er svært lovende - kan endre behandlingspraksis

- Neoadjuvant behandling med immunterapi, der terapien gis før operasjon, er en lovende ny tilnærming i behandlingen av melanom som kan opereres. En studie som ble presentert på ASCO20 viser at denne behandlingsstrategien har en høy patologisk responsrate, som korrelerer med økt overlevelse.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)