ASCO20
Behandling med immunterapi før operasjon - såkalt neoadjuvant behandling er en veldig lovende behandlingsstrategi som ha potensiale til å endre behandlingspraksis, men vi trenger flere og større studier for å kunne konkludere, sier Anna K. Winge-Main.

Legemidler og biotek

Føflekkreft: Behandling med immunterapi før operasjon er svært lovende - kan endre behandlingspraksis

- Neoadjuvant behandling med immunterapi, der terapien gis før operasjon, er en lovende ny tilnærming i behandlingen av melanom som kan opereres. En studie som ble presentert på ASCO20 viser at denne behandlingsstrategien har en høy patologisk responsrate, som korrelerer med økt overlevelse.