Legemidler og biotek,   Kliniske studier

Sammenlignet med Imbruvica hadde Calquence- pasienter en statisk mindre risiko for å utvikle atrieflimmer, hjertesvikt og andre kardiovaskulære komplikasjoner. Bildet viser en illustrasjon av en leukemicelle.

Utfordrer Imbruvica: Calquence med færre kardiovaskulære bivirkninger

AstraZeneca har klippetro på Calquence, deres andregenerasjons proteinkinasehemmer i behandling av kronisk lymfatisk leukemi (KLL). På ASCO presenterte de en direkte sammenlignende studie med Imbruvica. Den viste at de er likeverdige i effekt, men Calquence gir en lavere risiko for atrieflimmer, hjertesvikt og andre kardiovaskulære komplikasjoner.

Publisert

Det er sjeldent at det gjøres head-to-head studier og interessen for konklusjonen har vært stor i det hematologiske miljøet. Studien heter ELEVATE-RR og ble presentert i form av en Oral på mandag kveld.

I studien blir det dokumentert at Calquence (acalabrutinib) og den konkurrerende proteinkinasehemmeren Imbruvica (ibrutinib) er likeverdige i effekt målt i progresjonsfri overlevelse (non-inferior study), men bivirkninger med Calquence er signifikant færre. Spesielt er det forekomsten av kardiovaskulære bivirkninger der Calquence gjør det bedre enn Imbruvica.

Bivirkningene i denne studien er i tråd med det som er observert i tidligere studier med Calquence hvor mer enn 700 pasienter totalt har deltatt. Studien ble gjort på KLL pasienter som hadde tilbakefall etter første linje behandling.

Proteinkinasehemmere virker ved å blokkere "Brutons tyrosinkinase" (BTK), et protein i kroppen som hjelper kreftcellene med å vokse og overleve. Ved å blokkere dette proteinet bidrar Calquence og Imbruvica til å drepe og redusere antall kreftceller. Det bremser også kreftutviklingen.

Sammenlignet med Imbruvica hadde Calquence- pasienter en statisk mindre risiko for atrieflimmer, hjertesvikt og andre kardiovaskulære komplikasjoner.

Også norske leger er imponert over resultatet.

-ELEVATE-RR er en interessant studie. I Norge deltar vi nå i en fase III studie som ser på bivirkninger av acalabrutinib (red.anm Calquence). Resultatene i ELEVATE-RR bekrefter at vi får flere og bedre målbare kinasehemmere for våre KLL-pasienter. Kinasehemmeren acalabrutinib vil nok passe i nye effektive kombinasjoner. Jeg tror vi ser starten på slutten av cellegifter ved KLL.

Det sier professor Bjørn Tore Gjertsen som er overlege ved Seksjon for blodsykdommer ved Haukeland universitetssykehus.

KLL er den vanligste blodkreftsykdommen. Hvert år får rundt 340 mennesker i Norge diagnosen. - KLL har oftest en svært snikende debut. Vanligvis har ikke pasientene symptomer på diagnosetidspunktet og sykdommen oppdages gjerne tilfeldig i forbindelse med legeundersøkelser av andre grunner, fortalte professor i hematologi Geir Tjønnfjord da vi intervjuet ham for en tid tilbake.

De endelige resultatene fra head-to-head ELEVATE-RR fase III-studien av AstraZenecas Calquence viste ikke-inferior progresjonsfri overlevelse (PFS) og statistisk signifikant færre hendelser av atrieflimmer versus ibrutinib hos voksne med tidligere behandlet kronisk lymfocytisk leukemi (CLL), den vanligste typen leukemi hos voksne.

Atrieflimmer

Atrieflimmer også kalt hjerteflimmer øker risikoen for hjerneslag ved at det dannes blodpropper i hjertet. Man regner med at hvert fjerde hjerneslag skyldes atrieflimmer. Ettersom hjertets forkamre ikke trekker seg ordentlig sammen når de flimrer, øker risikoen for at blodet i forkamrene koagulerer med påfølgende blodproppdannelse. Forlater en slik blodpropp hjertet og følger blodstrømmen til de små blodårene i hjernen kan blodtilførselen blokkeres og en får et hjerneslag. Det vært en klar nedgang i forekomst av nye hjerneslag i Norge de siste årene. Men en ny studie at den gunstige trenden ikke gjelder de med hjerteflimmer. Hjerneslag som skyldes hjerteflimmer står for en stadig større andel av alle hjerneslagene og står for over 25 prosent av alle hjerneslag i Norge.

Powered by Labrador CMS