ESC
Bekymret: Det er en generell nedgang i forekomsten av hjerneslag, men en ny studie av lege og forsker Mariam Anjum viser at den gunstige trenden ikke gjelder de med hjerteflimmer. Hvert fjerde hjerneslag skyldes nå hjerteflimmer

Legemidler og biotek

Hvert fjerde hjerneslag skyldes hjerteflimmer - Forsker er bekymret for at antall hjerneslag som skyldes hjerteflimmer ikke går ned

Det vært en klar nedgang i forekomst av nye hjerneslag i Norge de siste årene. Men nå viser en ny studie at den gunstige trenden ikke gjelder de med hjerteflimmer. Hjerneslag som skyldes hjerteflimmer står for en stadig større andel av alle hjerneslagene. - Det er bekymringsfullt at vi ikke har klart å få ned antallet hjerneslag som skyldes hjerteflimmer.
Xarelto rivaroksaban (Bayer) Desktop
Xarelto rivaroksaban (Bayer) Mobil