Legemidler og biotek,   Helseteknologi

Her er Arbeiderpartiets oppskrift for å styrke helsenæringen

Publisert

- Jeg er fornøyd med mye av innholdet i Stortingsmeldingen om Helsenæringen, men vi vil foreslå flere konkrete tiltak når meldingen nå skal behandles i Stortinget.

Det sier Arbeiderpartiets helsepolitiske talsperson Ingvild Kjerkol til HealthTalk. Hun er tydelig på at stortingsmeldingen var en bestilling fra Stortinget og Arbeiderpartiet. Vi snakket med Kjerkol da Menon-rapporten Helsenæringens verdi nylig ble presentert.

Les også: Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen bygger fremtidens operasjonsstue sammen med helseindustrien

Du kan se intervjuet her:

Dette vil AP satse på
-Nå er stortingsmeldingen om helsenæringen lagt fram og nå skal Arbeiderpartiet i Stortinget behandle denne. Hva er hovedinnvendingene som dere har til denne meldingen?

Det er jo en god melding fordi den beskriver både muligheter og virkemidler som er kjent i dag. Det vi savner er litt mer konkretisering av hva man skal gjøre mer av, og der har vi noen åpenbare prioriteringer, sier Kjerkol og lister opp det som Arbeiderpartiet vil har mer av for å styrke helsenæringen:

  • Mer offentlig-privat samarbeid for å få fram de gode og innovative løsningene
  • Korte ned tiden det tar fra nye løsninger utvikles og til helsetjenesten tar de i bruk
  • Mer forskning som er rettet mot næringslivet og helsevesenet behov
  • Sterkere konkurranse om forskningsmidlene
  • Økt satsing på forskningen på universitetssykehusene og de medisinske fakultetene
  • Flere og målrettede virkemidler for gründermiljøene utenfor de store byene. Helsenæringen skal gi næringsmuligheter for hele landet.

Må lære av oljenæringen
-Du har jo fokusert på oljenæringen, og sagt at vi må skape en ny tilsvarende vekstsektor i Norge. Oljenæringen har vært flinke til å tiltrekke seg internasjonal industri slik at norsk næringsliv har utviklet seg i samspill med internasjonal industri. Hvordan skal vi få til dette også innenfor helsenæringen i Norge?

-Det vi gjorde med oljenæringen var jo å få de store internasjonale aktørene til å komme til oss, forske hos oss og investere hos oss. Og måten vi gjorde det den gangen har nok konkurranselovgivningen og tiden løpt i fra, men vi må klare å få til noe av det samme. Vi har gode helsedata, og så må vi sørge for å ha gode helseforskere som forsker på det helseindustrien er opptatt av. Og det er et godt “nynorsk” ord som sier: Unmet medical needs. Hvis vi klarer å få norske forskere til å konsentrere seg om dette vil industrien komme, mener Kjerkol.

Les også: Managing Erik W. Jakobsen i Menon Economics mener at Helse kan ikke bli en stor eksportnæring uten et stort hjemmemarked

En vinnernæring
Arbeiderpartiets leder, Jonas Gahr Støre har fått kritikk for at han i sin tale til Arbeiderpartiets landsmøte i april ikke nevnte et ord om helsebransjen som en av Norges fremtidige vinnernæringer. Men Kjerkol er klar på at helsenæringen er en vinnernæring.
Ja, det er åpenbart at helsenæringen er en vinnernæring. Men jeg tror ikke at vi kommer til å få en slik dominerende næring som olje- og gassindustrien er og har vært i flere tiår. Men helsenæringen vil være en av de næringene som både vil gi mange nye arbeidsplasser i privat sektor, styrke vår offentlige helsetjeneste og gi eksportmuligheter.

Les også: Administrerende direktør i LMI Karita Bekkemellem og administrerende direktør i NHO Service Anne-Cecilie Kaltenborn mener at eksportpotensialet er nærmest ubegrenset – men helsenæringen trenger et større hjemmemarked.

-Og det vil arbeiderpartiet i opposisjon og i regjering jobbe for?

Ja det vil vi. Helsenæringsmeldingen ble til etter et forslag fra oss i Stortinget. Det er vi fornøyd med. Så vil vi selvfølgelig være opptatt av at den offentlige velferden, den offentlige helsetjenesten, den skal vi ta vare på og den trenger gode private leverandører, sier Kjerkol.Powered by Labrador CMS