Eksportpotensialet er nærmest ubegrenset - men helsenæringen trenger et større hjemmemarked

Legemidler og biotek,   Helseteknologi
Det ligger an til er fortsatt storstilt vekst i helsenæringen,  men at det må tas viktige politiske grep for å utløse næringens fulle potensial, sier Karita Bekkemellem og Anne-Cecilie Kaltenborn fra hhv. LMI og NHO Service