Helseindustrien trenger store krevende kunder som gir inntekter, innovasjonsimpulser og som er villig til å satse på ny teknologi, nye medisiner og nye løsninger, sier managing partner Erik W. Jakobsen i Menon Economics.

Legemidler og biotek,   Helseteknologi

Helse kan ikke bli en stor eksportnæring uten et stort hjemmemarked - sykehusene og norske kommuner må ta ansvar