1146__Menon_Erik_Jakobsen.jpg
Helseindustrien trenger store krevende kunder som gir inntekter, innovasjonsimpulser og som er villig til å satse på ny teknologi, nye medisiner og nye løsninger, sier managing partner Erik W. Jakobsen i Menon Economics.

Denne artikkelen er kun ment for helsepersonell.

Legemidler og biotek

Helse kan ikke bli en stor eksportnæring uten et stort hjemmemarked - sykehusene og norske kommuner må ta ansvar