Legemidler og biotek

Apotek 1 - Norges største apotekkjede - har etablert et eget team som bistår sine 380 apotek med å skaffe legemidler til kundene

Støvsuger markedet for legemidler: Apotek 1 har etablert et “mangelteam”

Apotek 1 styrker bemanningen for å avhjelpe legemiddelmangelen. Norges største apotekkjede har etablert et eget team som bistår sine 380 apotek med å skaffe legemidler til kundene.

Publisert

Det forteller Kristin Fodstad som håndterer mangelsituasjoner og forsyningssikkerhet i Apotek 1. Hun jobber tett med kjedens grossist, Legemiddelverket og egne apotek for å hjelpe pasienter som opplever legemiddelmangel. - Nå har Apotek 1 styrket våre ressurser og etablert et eget “mangelteam” som daglig jobber for å unngå at pasientene får unødige opphold i legemiddelbehandlingen, forteller Fodstad.

Apotekansatte spiller en nøkkelrolle

– Vi gir faglige råd til apotekene våre, vi øker vårt grossistlager på reseptpliktige legemidler, og vi investerer i nye systemer for å sikre en mer smidig fordeling av legemidler til våre over 380 apotek. Vi ser imidlertid at det er utfordrende å nå de lagernivåene vi ønsker, siden det ikke alltid er tilstrekkelig varer tilgjengelig i markedet, sier hun.

Les også: 32.000 rammes når slagmedisiner tas av markedet

I de fleste tilfellene klarer Apotek 1 å skaffe den pakningen som står på resepten eller et fullgodt alternativt. -Dersom mangelsituasjonen gjelder for en styrke eller pakningsstørrelse kan apoteket levere ut en annen styrke eller en annen pakningsstørrelse. Våre apotekansatte spiller en nøkkelrolle i mangelsituasjoner fordi de møter pasientene ansikt-til-ansikt, både ved å sikre gode alternativer og for å gi pasientene god informasjon, forteller Fodstad.

Importerer legemidler fra utlandet

-Dersom det ikke er mulig å oppdrive legemidlene fra andre norske apotek eller andre legemiddelgrossister kan Statens Legemiddelverk godkjenne at det åpnes for salg av utenlandske legemiddelpakninger, forteller Fodstad som sier at medisinmangel skaper mye ekstraarbeid for apotekansatte og for Apotek 1 som må jakte på legemidler.

Fodstad forteller at slike situasjoner krever god kontakt med andre legemiddelleverandører på verdensmarkedet.

– For å sikre tilstrekkelig tilgang til legemidler må vi ha et bredt nettverk av kvalitetssikrede leverandører, først og fremst i Europa, men også i USA og Canada. Det er fordi en mangel kan forplante seg, og vi må ofte importere legemidler fra flere land for å dekke etterspørselen i det norske markedet, sier hun.

Råder pasientene å komme til apoteket i god tid

Oddbjørn Tysnes har ledet Apotekforeningens ferske kartleggingsstudie av legemiddelmangelen i Norge.

- Selv om legemiddelmangel har blitt et merkbart problem i Norge, er det positivt å se at situasjonen løser seg på en forsvarlig måte for de aller fleste. I 99 prosent av alle reseptekspederinger får pasienten med seg nøyaktig det hun skal ha. Pasienter flest trenger ikke uroe seg, men det er alltid fornuftig å etterfylle sine faste legemidler i god tid før pakningen man har er tom. Da er det som regel mulig å finne gode løsninger selv om legemidlet skulle mangle der og da, sier Oddbjørn Tysnes.

Les også: Legemiddelmangel rammer en halv million ganger i året - men de fleste av situasjonene løses i apoteket

Vanskelig å hindre hamstring

Chris Jacobs er regionsjef i Apotek 1 og var apoteker ved Apotek 1 i Asker, forteller om sine erfaringer med legemiddelmangelen.

– Vi bruker mye mer tid på å trygge pasienten, vi sjekker grossistens lagerstatus på legemidler vi vet det er knapphet på flere ganger i uken, og vi sjekker lagerstatus hos nærliggende apotek, sier Jacobs.

Da han var apoteker på Apotek 1 hadde de blant annet en kunde som hadde kjørt helt fra Larvik til Apotek 1 i Asker for å få tak i medisinen sin. - Kunden ønsket flere pakninger enn det som sto på resepten, men vi opplevde at det var vanskelig å hindre pasientene i å hamstre legemidlet. Våre apotek og vi på kjedekontoret gjør alt vi kan for at kundene får legemidlene de skal ha, sier Jacobs.

Fem virkestoffer står for halvparten av manglene

Apotekforeningen har nylig gjennomført en omfattende kartlegging av legemiddelmangelen, Hovedkonklusjonen i undersøkelsen er at noen få legemidler står for mesteparten av manglene. Fem (5) virkestoffer står for over halvparten av de innrapporterte mangeltilfellene når apotekets hovedgrossist ikke hadde legemidlet på lager. Disse fem virkestoffene er:

  • Kodein og paracetamol (bl.a. Paralgin Forte)
  • Oksazepam (Sobril)
  • Metenamin (Hiprex)
  • Bumetanid (Burinex)
  • Acetylsalisylsyre (Albyl-E)

Undersøkelsen viser også at litt mer enn 10 % av varenumrene sto for nesten 80 % av antall rapporterte mangler. Det er altså slik at noen få legemidler står for mesteparten av manglene.

– Vi styrker våre ressurser, vi øker våre lagre på reseptpliktige legemidler og vi investerer i nye systemer for å sikre en mer smidig fordeling av varer, forteller Kristin Fodstad i Apotek 1 Foto: Foto Vendil Åse
Selv om legemiddelmangel har blitt et merkbart problem i Norge, er det positivt å se at situasjonen løser seg på en forsvarlig måte for de aller fleste pasientene, sier Oddbjørn Tysnes i Apotekforeningen
Powered by Labrador CMS