Foto: Apotekforeningen

Legemidler og biotek

Legemiddelmangel rammer en halv million ganger i året - men de fleste av situasjonene løses i apoteket

Nesten to millioner ganger i året opplever pasienter at de ikke får med seg det legemiddelet som står på resepten. I 3 av 4 av tilfeller klarer apoteket likevel å skaffe legemiddelet eller et medisinsk fullgodt alternativ.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)