Foto: Apotekforeningen

Legemidler og biotek

Legemiddelmangel rammer en halv million ganger i året - men de fleste av situasjonene løses i apoteket

Nesten to millioner ganger i året opplever pasienter at de ikke får med seg det legemiddelet som står på resepten. I 3 av 4 av tilfeller klarer apoteket likevel å skaffe legemiddelet eller et medisinsk fullgodt alternativ.
Xarelto rivaroksaban (Bayer) Desktop
Xarelto rivaroksaban (Bayer) Mobil