32 000 norske pasienter rammes når Boehringer Ingelheim slutter å produsere slagmedisinene Asasantin Retard og Persantin Retard. Legemiddelverket ber pasientene kontakte sin fastlege. Foto: iStock

Legemidler og biotek

32.000 rammes når slagmedisiner tas av markedet

Legemiddelfirmaet Boehringer Ingelheim slutter å produsere to legemidler som skal forhindre nye slag. Her kan du lese Legemiddelverkets råd til deg som bruker medisinene.