Legemidler og biotek

-Forstår at lungekreftpasientene demonstrerer for ny medisin

Publisert

-Jeg forstår at lungekreftpasientene demonstrerer, og jeg skjønner at de er skuffet over vedtaket i Beslutningsforum. Jeg har stor forståelse for at pasientene ønsker nye innovative medisiner som kan gi dem nytt håp og muligheter.

Det sier statssekretær Anne Grethe Erlandsen (H).

HealthTalk snakket med statssekretæren etter at hun hadde holdt innledningsforedraget på  seminaret Fremtidens kreftbehandling i regi av Oslo Cancer Cluster sammen med Legemiddelindustrien (LMI), Janssen Norge, AstraZeneca Norge og MSD Norge.

-Du og helseministeren snakker mye om “pasientenes helsevesen”. Men hva tenker du om lungekreftpasientene som demonstrerer foran Stortinget fordi Beslutningsforum sa nei til ny innovativ medisin?

Vil aldri være nok penger

-Jeg forstår at lungekreftpasientene demonstrerer, og jeg skjønner at de er skuffet over vedtaket i Beslutningsforum.  Når man lever med en alvorlig sykdom som kreft og opplever at tiden er knapp vil man ha all mulig behandling så raskt som mulig. Jeg har stor forståelse for at pasientene ønsker nye innovative medisiner som kan gi dem nytt håp og muligheter. Men Stortinget har gitt ansvaret for denne typer beslutninger til Beslutningsforum, sier Erlandsen.

-Fra et politisk ståsted handler dette om prioriteringer. Når vi sier ja til en ny behandlingsmetode vil det få konsekvenser for hvilke ressurser vi kan bruke til andre pasienter i helsevesenet. Det er alt fra mennesker med psykisk utviklingshemming, helsetjenester i kommunen og selvsagt annen sykehusbehandling. Det vil aldri være nok penger i helsevesenet til å gjøre alt vi ønsker, sier statssekretær Erlandsen.

Jan Frich, som er direktør for medisin og helsefag i Helse Sør-Øst og fagdirektør i Bestillerforum var også på seminaret.

Vi intervjuet ham og du kan se hele intervjuet her:

- Jan Frich, hvorfor tar det så lang tid før norske kreftpasienter får innovativ medisin?

-Jeg tror du må nyansere bildet og si at noen får tilgang til innovativ medisin raskt, men for noen tar det dessverre litt lengre tid. Det skyldes at vi har grundige metodevurderingsprosesser der vi er opptatt av medikamentets sikkerhet for pasientene og nytten den har. I disse prosessene er vi avhengig av å få inn den informasjonen som trengs, blant annet for produsenten av legemiddelet. Så vil jeg også si at vi i systemet for Nye Metoder hele tiden ser på hvordan vi kan gjøre disse prosessene enda raskere, sier Jan Frich.

-Utenfor Stortinget var det jo en stor demonstrasjon fra lungekreftpasienter som mente at det nå var på tide å innføre denne kreftmedisinen i Norge når den er tilgjengelig i de andre Nordiske landene. Hva har du å si til dem?

-Det jeg kan si er at dette er veldig krevende beslutninger hvor vi ser på nytten av behandlingen og veier det opp mot kostnadene, det vil si prisen. Og i denne saken så vil ikke nytten i forhold til de kriteriene vi bruker for å innføre ny medisin. Så får vi se om vi får en ny runde med produsenten og kan ta utgangspunkt i en annen pris.

-Det du sier her egentlig sier er at prisen må ganske kraftig ned for at dere skal kunne si ja til dette legemiddelet?

Jeg vil ikke uttale meg om hvor mye eller lite prisen må ned for at vi skal anbefale det, men utgangspunktet var at avveininger mellom nytte og kostnad akkurat nå ikke gikk opp, sier han.

I paneldebatten på seminaret utdyper Jan Frich dette.

-Vi har en helhetsøkonomi hvor kostnader til legemidler og annen medisinsk behandling  går over de samme budsjettene. Selv om vi sier nei til en del nye legemidler så brukes det i dag betydelige mer penger på legemidler enn bare for 4 år siden. En rapport fra Folkehelseinstituttet viser at kostnadene til legemidler har økt med 40 prosent de siste fire årene. Så jeg mener at det ikke er riktig å si at vi ikke satser på legemidler. Men vi kan ikke si ja til alt. Hoveddelen av denne økningen de siste fire årene skyldes nye kreftlegemidler og nye biologiske legemidler. Vi snakker om store budsjettkonsekvenser på  opp til 400 millioner per legemiddel. Dette er penger som har en alternativ anvendelse og må tas fra et annet sted så det er viktig å ta oss tid og ta grundige beslutninger før vi innfører slike legemidler, sa Jan Frich.

Forstår: - Jeg forstår at lungekreftpasientene demonstrerer, og jeg skjønner at de er skuffet over vedtaket i Beslutningsforum, sier Statssekretær Anne Grethe Erlandsen. Foto: Regjeringen.no
Demonstrerte: Den 18. mars demonstrerte 40 personer i protest mot avslaget til Beslutningsforum om å gi lungekreftpasienter tilgang til ny avansert medisin.  Det ble en frisk debatt mellom Lungekreftforeningens nestleder Cecilie Bråthen og leder av Beslutningsforum Stig Slørdahl.
Powered by Labrador CMS