Verdens første ebolavaksine og nesespray mot depresjon. EUs ekspertpanel for godkjenning av legemidler - CHMP - anbefaler at syv legemidler godkjennes. Foto: iStock

Legemidler og biotek,   Kosthold

Syv nye medisiner anbefales for godkjenning i EU

Verdens første ebolavaksine og nesespray mot depresjon. EUs ekspertpanel for godkjenning av legemidler - CHMP - anbefalte på sitt oktobermøte at syv legemidler godkjennes. Møtet var gode nyheter for MSD, Amgen, AbbVie og Eli Lilly.