Benskjøre brudd er Norges skjulte folkesykdom

Legemidler og biotek,   Lev Med
- Alle over 50 år som har hatt et brudd blir fulgt opp for å hindre nye brudd sier Ida Lund (th). Hun leder Osteoporose-teamet på Oslo skadelegevakt. Her er hun sammen med osteoporosesykepleier Karine Rosenlund Haugvad. Foto: HealthTalk
Norge innehar en dyster verdensrekord. Vi er verdensmestere i brudd som skyldes benskjørhet. - Alle over 50 år som har hatt et brudd bør få tilbud om utredning for å avdekke risikoen for nye brudd og igangsette behandling.