Nå kommer en ny effektiv medisin mot psoriasis

Legemidler og biotek
Skyrizi er kostnadseffektivt, og har god dokumentert effekt. Vi er derfor glade for å kunne tilby pasientene dette legemidlet, sier sjefen for Beslutningsforum Stig A. Slørdahl.
Beslutningsforum har gitt tommelen opp for Skyrizi - AbbVie sitt innovative legemiddel mot plakkpsoriasis. - Skyrizi er kostnadseffektivt, og har god dokumentert effekt. Vi er derfor glade for å kunne tilby pasientene dette legemidlet, sier sjefen for Beslutningsforum Stig A. Slørdahl.