EADV 2020
Resultatene fra fase-3 studien BE SURE som ble presentert av professor Richard Warren viser at bimekizumab er en mer effektiv behandling enn TNF-hemmeren Humira (adalimumab) blant voksne med moderat til alvorlig plakkpsoriasis.

Legemidler og biotek

Ny studie: Bimekizumab har bedre effekt enn Humira blant pasienter med moderat til alvorlig plakkpsoriasis

UCB har lagt frem data fra en fase 3- studie som viser at L-17A/IL-17F inhibitoren bimekizumab er mer effektiv enn AbbVies aldrende TNF-legemiddel Humira.
Xarelto rivaroksaban (Bayer) Desktop
Xarelto rivaroksaban (Bayer) Mobil