I DESTINY-Breast04 studien viste Enhertu en statistisk signifikant og klinisk meningsfull forbedring i både progresjonsfri overlevelse (PFS) og totaloverlevelse (OS) hos pasienter med ikke-operabel eller metastatisk brystkreft uavhengig av hormonreseptor (HR) status. Kontrollarmen var legens eget valg av kjemoterapi. Foto: Getty Images

Legemidler og biotek

Positive resultater for Enhertu i brystkreft med lavt HER2 uttrykk

Enhertu forbedret både progresjonsfri overlevelse og totaloverlevelse i fase 3-studien DESTINY-Breast04 hos brystkreftpasienter med lavt HER2-uttrykk
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)