Svenske pasienter med inoperabel metastatisk HER2 positiv brystkreft får nå tilgang til Enhertu, men norske pasienter har fått nei. - Med tilgjengelig dokumentasjon er det ikke mulig å vurdere relativ effekt i forhold til dagens behandlingsalternativer. Dessuten er prisen er høy, sier Inger Cathrine Bryne som er leder i Beslutningsforum.

Legemidler og biotek

Norge sa nei - Sverige innfører ny presisjonsmedisin til pasienter med aggressiv brystkreft

Det svenske Rådet for nya terapier, NT-rådet, har vedtatt at presisjonsmedisinen Enhertu skal tilbys som tredjelinjebehandling til pasienter med inoperabel metastatisk HER2 positiv brystkreft. I november sa Beslutningsforum nei til å innføre legemidlet i Norge.