Medisinsk direktør Jens Bjørheim Foto: HealthTalk

Legemidler og biotek

FDA gir kreftvaksinen til Ultimovacs dobbel "fast track" i kombinasjon med immunterapi

FDA gir kreftvaksinen UV1 dobbel fast track status for å behandle avansert ondartet føflekkreft - malignt melanom. FDA gir fast track til UV1 som en tilleggsbehandling til sjekkpunkthemmerne Keytruda (pembrolizumab) eller Yervoy (ipilimumab). Dette gir mulighet for en fremskyndet evaluering av effekten av UV1 hos FDA, slik at kreftvaksinen kan komme på markedet tidligere.