ASCO 2021
60 prosent av tidligere ubehandlede pasienter med avansert malignt melanom som fikk kreftvaksinen UV1 i kombinasjon med immunterapien Keytruda oppnådde objektiv respons (ORR), hvorav 30 prosent fikk komplett respons (CR). Det forteler medisinsk direktør i Ultimovacs, Jens Bjørheim. Foto: HealthTalk

Legemidler og biotek

30 prosent av pasientene med føflekkreft fikk komplett respons med norsk kreftvaksine i kombinasjon med immunterapi

30 prosent av pasientene med avansert føflekkreft som ble behandlet med kreftvaksinen UV1 i kombinasjon med immunterapien Keytruda fikk komplett respons (CR). Det betyr at kreftsvulsten er borte og det ikke er tegn på sykdom.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)