ASCO 2021
60 prosent av tidligere ubehandlede pasienter med avansert malignt melanom som fikk kreftvaksinen UV1 i kombinasjon med immunterapien Keytruda oppnådde objektiv respons (ORR), hvorav 30 prosent fikk komplett respons (CR). Det forteler medisinsk direktør i Ultimovacs, Jens Bjørheim. Foto: HealthTalk

Legemidler og biotek

30 prosent av pasientene med føflekkreft fikk komplett respons med norsk kreftvaksine i kombinasjon med immunterapi

30 prosent av pasientene med avansert føflekkreft som ble behandlet med kreftvaksinen UV1 i kombinasjon med immunterapien Keytruda fikk komplett respons (CR). Det betyr at kreftsvulsten er borte og det ikke er tegn på sykdom.