-Kombinasjonen av kreftvaksinen UV1 og pembrolizumab har en sterk sikkerhetsprofil og gir en langvarig og effektiv klinisk respons ved avansert melanom. De toårige oppfølgingsdataene tyder på at måten UV1 mobiliserer immunsystemet gir pasienter med varige fordeler, sier medisinsk direktør i Ultimovacs Jens Bjørheim. Foto: HealthTalk

Legemidler og biotek

Ultimovacs med lovende 2-års overlevelsesdata: 80 prosent av pasientene lever etter 2 år

Ultimovacs har gått ut med 2-års overlevelsesdata fra sin fase-1 studie der nydiagnostiserte pasienter med metastatisk føflekkreft fikk kreftvaksinen UV1 sammen med immunsjekkpunkthemmeren Keytruda. Dataene viser at kreftvaksinen mobiliserer immunsystemet og gir pasientene varige fordeler.