ESC
I dette intervjuet snakker professor Sigrun Halvorsen om to sentrale studier som ble presentert på den store europeiske hjertekongressen ESC, som kan endre norsk behandlingspraksis av hjertepasienter.

Legemidler og biotek

Hjerteprofessor: Banebrytende hjertestudier kan endre norsk behandlingspraksis

I dette intervjuet snakker professor Sigrun Halvorsen om to sentrale studier som ble presentert på den store europeiske hjertekongressen ESC. - POPular TAVI viser at det er trygt å behandle pasienter som har fått utført kateterbasert innsetting av aortaklaffer kun med acetylsalisylsyre. EAST-studien fant at atrieflimmerpasienter kan ha god nytte av tidlig rytmekontrollterapi med legemidler eller ablasjon dersom behandlingen startes kort tid etter diagnosen.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)