ESC
I dette intervjuet snakker professor Sigrun Halvorsen om to sentrale studier som ble presentert på den store europeiske hjertekongressen ESC, som kan endre norsk behandlingspraksis av hjertepasienter.

Legemidler og biotek

Hjerteprofessor: Banebrytende hjertestudier kan endre norsk behandlingspraksis

I dette intervjuet snakker professor Sigrun Halvorsen om to sentrale studier som ble presentert på den store europeiske hjertekongressen ESC. - POPular TAVI viser at det er trygt å behandle pasienter som har fått utført kateterbasert innsetting av aortaklaffer kun med acetylsalisylsyre. EAST-studien fant at atrieflimmerpasienter kan ha god nytte av tidlig rytmekontrollterapi med legemidler eller ablasjon dersom behandlingen startes kort tid etter diagnosen.
Xarelto rivaroksaban (Bayer) Desktop
Xarelto rivaroksaban (Bayer) Mobil