FDA godkjente Forxiga fordi legemidlet reduserer risikoen for død og sykehusinnleggelse blant hjertesviktpasienter med redusert hjertepumpefunksjon, uavhengig av om de har diabetes eller ikke. Legemiddelverket vurderer nå å gi Forxiga samme indikasjon. Foto: Getty Images

Legemidler og biotek

AstraZenecas diabeteslegemiddel får USA-ja til å behandle hjertesviktpasienter - Norge i tenkeboksen

AstraZenecas diabeteslegemiddel Forxiga har som det første i sin klasse blitt godkjent i behandlingen av hjertesvikt av det amerikanske legemiddelverket - FDA. Med dette blir Forxiga det første SGLT2-legemidlet som kan brukes til å behandle pasienter med hjertesvikt.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
Xarelto rivaroksaban (Bayer) Desktop
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
Xarelto rivaroksaban (Bayer) Mobil
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)