HT Live

AstraZenecas diabeteslegemiddel får USA-ja til å behandle hjertesviktpasienter - Norge i tenkeboksen

Legemidler og biotek
FDA godkjente Forxiga fordi legemidlet reduserer risikoen for død og sykehusinnleggelse blant hjertesviktpasienter med redusert hjertepumpefunksjon, uavhengig av om de har diabetes eller ikke. Legemiddelverket vurderer nå å gi Forxiga samme indikasjon. Foto: Getty Images
AstraZenecas diabeteslegemiddel Forxiga har som det første i sin klasse blitt godkjent i behandlingen av hjertesvikt av det amerikanske legemiddelverket - FDA. Med dette blir Forxiga det første SGLT2-legemidlet som kan brukes til å behandle pasienter med hjertesvikt.