FDA godkjente Forxiga fordi legemidlet reduserer risikoen for død og sykehusinnleggelse blant hjertesviktpasienter med redusert hjertepumpefunksjon, uavhengig av om de har diabetes eller ikke. Legemiddelverket vurderer nå å gi Forxiga samme indikasjon. Foto: Getty Images

Legemidler og biotek

AstraZenecas diabeteslegemiddel får USA-ja til å behandle hjertesviktpasienter - Norge i tenkeboksen

AstraZenecas diabeteslegemiddel Forxiga har som det første i sin klasse blitt godkjent i behandlingen av hjertesvikt av det amerikanske legemiddelverket - FDA. Med dette blir Forxiga det første SGLT2-legemidlet som kan brukes til å behandle pasienter med hjertesvikt.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)