FDA og EMA skal beslutte om flere viktigste legemidler skal få markedsføringstillatelse i år.

Legemidler og biotek

Her er de 7 viktigste legemidlene som kan bli godkjent i 2022

Det amerikanske legemiddelverket (FDA) ga i fjor markedsføringstillatelse til 52 nye legemiddelsubstanser. Det europeiske legemiddelverket (EMA) ga tommelen opp til 53 nye legemidler. Her er en oversikt over de viktigste legemidlene som forventes å få markedsføringstillatelse i USA og i Europa i år.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)