ASH 2021
i. Dataene antyder at cilta cel kan bli et viktig behandlingsalternativ for pasienter med myelomatose. Det gjelder også for bispesifikke antistoffer som det også er presentert gode data for på årets ASH-kongress, sier Tobias Schmidt Slørdahl Foto: HealthTalk

Legemidler og biotek

ASH 2021: Høy overlevelse og respons hos myelomatosepasienter to år etter behandling med CAR-T

Janssens CAR-T celleterapi ciltacabtagene autoleucel (cilta cel) fortsetter å vise gode resultater. - CARTITUDE-1 studien viste en progresjonsfri overlevelse på 60 prosent på tungt forbehandlede pasienter etter median 2-års oppfølging. Median progresjonsfri overlevelse er ennå ikke nådd, så dette er imponerende tall.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)