- Mangelen på livsviktige legemidler og diagnostiske tester kan snart bli akutt.. Helseministeren bør nå ta grep og forberede produksjon av viktige legemidler i Norge, sier daglig leder Hanne Mette Dyrlie Kristensen i The Life Science Cluster.

Legemidler og biotek,   Coronaviruset

Helseindustrien ber helseministeren forberede produksjon av livsviktige legemidler i Norge

- Mangelen på livsviktige legemidler og diagnostiske tester kan snart bli akutt. Hvis vi skal forberede beredskapsproduksjon i Norge er tidspunktet nå. Konsekvensene kan bli store dersom vi venter til behovet oppstår. Nå står en samlet norsk helseindustri klar til å bidra.