Legemidler og biotek

-Forstår at lungekreftpasientene demonstrerer for ny medisin