Diabeteslegemiddel bremser nyresykdom - Klinisk studie stoppes

Legemidler og biotek
Foto: iStock
En fase III studie med Forxiga stoppes etter svært gode resultater hos pasienter med kronisk nyresykdom