Forxiga er på god vei til å bli den første SGLT2 hemmeren som blir godkjent for å behandle pasienter med kronisk nyresykdom med eller uten diabetes type 2. Nå har FDA gitt legemidlet “priority review”. Foto: Getty Images

Legemidler og biotek

Blir Forxiga det første SGLT2-legemidlet for behandling av pasienter med kronisk nyresykdom?

Forxiga er på god vei til å bli den første SGLT2 hemmeren som blir godkjent for å behandle pasienter med kronisk nyresykdom med eller uten diabetes type 2.