ASCO 2022
Pasientene som fikk Ibrance i kombinasjon med hormonlegemidlet letrozole levde median 53,9 måneder mot 51,2 måneder for de som de som fikk placebo pluss letrozole. Men dette resultatet var ikke statistisk signifikant. Foto: Getty Images

Legemidler og biotek

CDK 4/6-hemmer viser overlevelsesfordel hos nydiagnostiserte brystkreftpasienter, men effekten er ikke signifikant

Pfizers CDK 4/6-hemmer Ibrance (palbociclib) forbedret ikke overlevelsen til nydiagnostiserte pasienter med den vanligste formen for brystkreft. Det er konklusjonen etter at fase 3-studien Paloma-2 ble presentert på ASCO lørdag.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)