Legemiddel reduserer risiko for tilbakefall med 25 prosent hos pasienter med tidlig brystkreft - og to studier som forundrer kreftlegen

Legemidler og biotek
ESMO 2020
MonarcE studien er første gang på mange år at vi har sett et fremskritt i en adjuvant behandlingssituasjon tidlig i pasientforløpet av pasienter med høyrisiko brystkreft, sier overlege Hans Petter Eikesdal. Han snakker også om studier med immunterapi.
Å legge Verzenio (abemaciclib) til standard endokrin terapi etter kirurgi, reduserte risikoen for tilbakefall med 25 prosent hos pasienter med høyrisiko HR-positiv, HER2-negativ tidlig brystkreft.