ESMO 2020
MonarcE studien er første gang på mange år at vi har sett et fremskritt i en adjuvant behandlingssituasjon tidlig i pasientforløpet av pasienter med høyrisiko brystkreft, sier overlege Hans Petter Eikesdal. Han snakker også om studier med immunterapi.

Legemidler og biotek

Legemiddel reduserer risiko for tilbakefall med 25 prosent hos pasienter med tidlig brystkreft - og to studier som forundrer kreftlegen

Å legge Verzenio (abemaciclib) til standard endokrin terapi etter kirurgi, reduserte risikoen for tilbakefall med 25 prosent hos pasienter med høyrisiko HR-positiv, HER2-negativ tidlig brystkreft.