ESMO 2021
- Dette er virkelig imponerende data. En overlevelsesgevinst på mer enn 12 måneder betyr mye for pasienter som lever med metastatisk brystkreft. At studien også viser at vi kan utsette bruk av cellegift med mer enn 1 år hos mange av pasientene våre, vil bety en langt bedre livskvalitet under kreftbehandlingen, sier overlege og professor Hans Petter Eikesdal. Øystein Fykse/Helse Bergen og Getty Images

Legemidler og biotek

Kisqali har den lengste overlevelsen observert hos brystkreftpasienter med spredning

CDK 4/6-hemmeren Kisqali forlenger overlevelsen med ett år hos pasienter som har en hormonfølsom brystkreft med spredning. Kisqali kan dermed vise til den lengste overlevelsen som er rapportert i en studie. - Dette er virkelig imponerende data. En overlevelsesgevinst på mer enn 12 måneder betyr mye for pasienter som lever med metastatisk brystkreft.