Bare om lag halvparten av personer med demens i Norge er utredet og har fått en registrert demensdiagnose. Det betyr at mange personer med demens og pårørende ikke får et tilbud eller får et tilbud som ikke er godt nok tilrettelagt.

Forskning,   Politikk

35 000 vet ikke at de har demens

Norske registerdata viser at det er 45 000 personer som er registrert med en demensdiagnose, mens beregninger fra Alzheimer Europe estimerer at det er minst 80 000 personer med demens i Norge. Dette innebærer at 44 prosent av personer i Norge med demenssykdom ikke har fått den demensdiagnosen som åpner opp de tilrettelagte tilbudene de har krav på.