HT Live

Hvorfor kvinner har mer Alzheimer enn menn

Legemidler og biotek,   Forskning
Forskere begynner nå forstå hvorfor Alzheimer rammer flere kvinner enn menn, og hvorfor sykdommen ser ut til å utvikle seg raskere i kvinners hjerner.
To av tre som rammes av Alzheimer og demens er kvinner. Forskere sier at de kan ha oppdaget hvorfor flere kvinner enn menn har Alzheimer og demens.