Første legemiddel som kan bremse Alzheimer

Legemidler og biotek
Dette er fantastiske nyheter dersom det viser seg at Aducanumab har den effekten som Biogen hevder. I så fall vil dette være det største som har skjedd innen Alzheimer noen gang, sier professor og forskningssjef i Aldring og helse Geir Selbæk. Foto: Martin Lundsvoll
Legemiddelselskapet Biogen sier at det har forsket frem det første legemiddelet som kan bremse Alzheimer - og at det snart kan bli tilgjengelig for pasienter.