- Situasjonen rundt genterapien Luxturna illustrerer at vi har et system i Norge som ikke enda er rigget til å ta opp i seg den raske utviklingen av nye avanserte legemidler, sier Karoline Knutsen (th) og Katrine Bryne som er seniorrådgivere i LMI.

Legemidler og biotek,   Politikk

- Vi trenger bedre samarbeid for tilgang til avanserte legemidler

Genterapien Luxturna er tatt i bruk i Danmark, men Beslutningsforum sier nei til at behandlingen som koster nesten 9 millioner kroner kan tilbys norske pasienter. - Dette illustrerer at vi har et system i Norge som ikke enda er rigget til å ta opp i seg den raske utviklingen av nye avanserte legemidler.
Xarelto rivaroksaban (Bayer) Desktop
Xarelto rivaroksaban (Bayer) Mobil