Genterapien Luxturna er innført i Danmark og flere andre europeiske land, men Beslutningsforum sa i fjor nei til at den kan tilbys norske pasienter fordi prisen er for høy og det er usikkerhet om langtidseffekten. Nå har Novartis gitt et nytt pristilbud og er i forhandlinger med Sykehusinnkjøp. Foto:Getty Images

Legemidler og biotek

Novartis forhandler med Sykehusinnkjøp om genterapi som kan hindre at barn blir blinde - diskuterer resultatbasert prising

Barn med den arvelig sykdommen retinal dystrofi er født svaksynte og blir blinde i ung alder. Nå finnes det en genterapi som kan redde synet. Luxturna er innført i Danmark, men Beslutningsforum har sagt nei til at behandlingen som koster nesten 9 millioner kroner kan tilbys norske pasienter. Novartis er nå i forhandlinger med Sykehusinnkjøp. En løsning som nå diskuteres er at helseforetakene kun skal betale for behandlinger som har en varig effekt - såkalt resultatbasert prising.
Xarelto rivaroksaban (Bayer) Desktop
Xarelto rivaroksaban (Bayer) Mobil