Politikk

Klar tale: - Norske pasienter får tilgang til nye medisiner senere enn i andre land. Det kan vi ikke akseptere i Norge, sier lederen av Stortingets Helse- og omsorgskomité, Tone Wilhelmsen Trøen (H)

Lederen av Stortingets Helse- og omsorgskomité: Vil ikke akseptere at norske pasienter får tilgang til medisiner senere enn i andre land

Lederen av Stortingets Helse- og omsorgskomité, Tone Wilhelmsen Trøen (H) vil ikke overprøve Beslutningsforums vedtak i Enhertusaken. Men sier samtidig at den ferske evalueringen av Nye metoder viser at norske pasienter får tilgang til nye medisiner senere enn i andre land. - Det kan vi ikke akseptere i Norge, sier hun.

Publisert

HealthTalk har fortalt historien om Liv Ekeberg Moen (57) som fikk diagnosen HER2 positiv brystkreft i 2018. Hun startet opp med standardbehandlingen på Drammen sykehus. Etter å ha fått tilbakefall etter andrelinjebehandling med Kadcyla hadde ikke det offentlige helsevesenet noen mer effektiv behandling å tilby henne. Det skyldes at Beslutningsforum i november i fjor vedtok at offentlige sykehus ikke får tilby det nye målrettede legemidlet Enhertu til pasienter med uhelbredelig brystkreft. Begrunnelsen var at legemidlet var for dyrt og at effekten var for dårlig dokumentert. For Liv Ekeberg Moen gjensto da kun behandling med kjemoterapi i tredje linje, og det gir en svært dårlig prognose.

Men Moen sin kreftlege på Drammen sykehus henviste henne til den private Kreftklinikken på Nordstrand i Oslo hvor behandlingen med Enhertu i tredje linje startet i juli 2021 - betalt av helseforsikringen hun har gjennom jobben.

Krever raskere tilgang til nye medisiner

- Jeg har forståelse for at det er veldig krevende og at man ønsker tilgang til medisiner så raskt som mulig når man er alvorlig syk. Nå har Nye metoder blitt evaluert, og noe av det evalueringen peker på er er jo nettopp at norske pasienter får tilgang til nye medisiner senere enn i andre land. Det må vi se på. Det kan vi ikke akseptere i Norge, sier Høyres helsepolitiske talsperson Tone Wilhelmsen Trøen i en samtale med HealthTalk.

Vil at norske pasienter får raskere tilgang til medisiner

- Vi er satt opp med et system i Norge hvor Beslutningsforum skal ta disse krevende vurderingene - og slik jeg har forstått det så savner Beslutningsforum i Enhertusaken noe mer kunnskapsgrunnlag og noe mer forskning. Og det er vanskelig som politiker å overprøve det. Vi har besluttet at vi skal ha dette systemet, men jeg vil jobbe for at vi skal evaluere Nye metoder og sikre at vi får raskere tilgang til medisiner i Norge for norske pasienter, sier hun.

I regjeringsplattformen har Støreregjeringen besluttet at den vil legge frem en ny prioriteringsmelding som blant annet vurderer persontilpasset medisin og sikrer åpenhet og etterprøvbarhet rundt prioriteringer i helsetjenesten.

Gjøre nye prioriteringer

- Man kan jo også si at de samlede bevilgningene til helseforetakene er for knappe, for Beslutningsforum må jo gjøre prioriteringer. Hva tenker du som leder i Helse- og omsorgskomiteen om ressurstilgangen til sykehusene?

- Vi bruker om lag seks prosent av sykehusbudsjettene til medisiner, og det er en relevant diskusjon å ta en prioriteringsdebatt om vi bør bruke mer midler på medisiner i Norge enn det vi gjør. Men da må vi antagelig gå ned på noe annet. Derfor kalles det prioritering. Det er viktig å ta slike diskusjoner. Sykehusbudsjettene er jo styrket gjennom mange år, og så vil man selvfølgelig også på dette området prioritere, men vi kan godt ta en diskusjon på sikt i en prioriteringsmelding om nivået på bruk av midler til medisiner - for vi vet jo at det kommer veldig mange nye innovative persontilpassede medisiner som antagelig også vil koste mer.

Følge opp evalueringen av Nye metoder

- Beslutningsforum er som du sier evaluert og rapporten ligger hos regjeringen. Hvilke initiativ forventer du at regjeringen nå gjør overfor Stortinget?

- Det er jo veldig viktig at evalueringsrapporten av Nye metoder følges opp, og det er en del tiltak som det pekes på i denne evalueringen som ikke behøver å vente på en prioriteringsmelding. Jeg håper derfor at at regjeringen nå tar tak i viktige saker som økt involvering av klinikere og pasienter og nettopp dette at vi i Norge tar i bruk nye medisiner mye senere enn andre land. Det er behov for en stor diskusjon rundt det. Men jeg håper at regjeringen tar tak i noen av disse tiltakene som foreslås raskere enn bare å vente på en prioriteringsmelding som jo tar tid, sier Tone Wilhelmsen Trøen

Liv Ekeberg Moen har siden juli i fjor blitt behandlet med presisjonslegemidlet Enhertu på den private Kreftklinikken. Behandling koster om lag 100 000 kroner per måned og betales gjennom helseforsikringen hun har gjennom jobben. Foto: HealthTalk
Powered by Labrador CMS