- Norge bruker lengre tid enn land som Danmark, Sverige og England på å ta i bruk nye behandlinger, sa generalsekretær i Kreftforeningen Ingrid Stenstadvold Ross da hun overleverte 102 000 underskrifter til helseminister Ingvild Kjerkol.

Pasientoppropet overleverte 102 000 underskrifter til helseministeren

I dag møtte representanter for 46 pasientorganisasjoner helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol utenfor departementet. Sammen holdt de et seksten meter langt banner fylt av hundre tusen hjerter.

Publisert Sist oppdatert

- Vi har med oss nesten 102 000 hjerter som symboliserer hvert hjertesukk som til sammen blir til et folkebrøl for tilgang til nye medisiner. Norge bruker lengre tid enn land som Danmark, Sverige og England på å ta i bruk nye behandlinger. Og gjennom Pasientoppropet har vi samlet oss for å vise hvilke konsekvenser den lange ventetiden har. Oppropet har enorm oppslutning, både blant organisasjoner og blant enkeltpersoner. Og det vitner om at systemet gjør prioriteringer som berører veldig mange mennesker, sa Kreftforeningens generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross ved overleveringen.

Bakgrunnen for Pasientoppropet er at Norge bruker lengre tid enn Sverige, Danmark og England på å ta i bruk nye medisiner

- Norge bruker mer enn 400 dager på å ta beslutning om innføring av nye legemidler i spesialisthelsetjenesten. Det er mer dobbelt så lang tid som danskene og Norge bruker også lengre tid enn Sverige og England på å ta i bruk nye legemidler, har Ingrid Stenstadvold Ross tidigere fortalt HealthTalk.

Utålmodig

Halvparten av medisinene som er til vurdering for innkjøp etter å ha fått markedsføringstillatelse, er kreftmedisiner. Derfor tok Kreftforeningen rundt påsketider i år initiativ til Pasientoppropet, som totalt 46 pasientorganisasjoner stiller seg bak. Sammen kjemper de for raskere tilgang til nye medisiner, og en unntaksordning som sikrer tilgang for pasienter som ikke kan vente på lang saksbehandling.

- Vi har forståelse for at helsekronene må prioriteres, og vi er veldig glade for at medisiner og behandlinger som blir tatt i bruk i Norge blir tilgjengelig for alle pasienter uavhengig av hvor i landet de bor. Men vi må ikke la målet om at alle skal få tilgang til det samme, gå på bekostning av tiden. For det er mange som ikke kan vente på den lange saksbehandlingstiden, sa Ross.

Hun uttrykte utålmodighet på vegne av pasientene.

Pasientoppropet er et initiativ fra 46 pasientforeninger. Sammen holdt de et seksten meter langt banner fylt av hundre tusen hjerter under møtet med helseminister Ingvild Kjerkol. Hjertene symboliserer hvert hjertesukk som til sammen blir til et folkebrøl for tilgang til nye medisiner.

- Deler utålmodigheten

- Mange dør mens de venter på saksbehandlingstiden i Nye metoder. Kjære helseminister: Vi håper disse mer enn hundre tusen signaturene gir en ekstra tyngde til din fot på gasspedalen fordi vi har dårlig tid. Vi trenger raskere tilgang til fremtidens legemidler for alle de alvorlig syke pasientene, sa Ross.

Daglig leder i Norsk forening for Cystisk fibrose Ellen Damhaug Scheel og Nina Norstrand i Lymfekreftforeningen holdt også appeller.

Ingvild Kjerkol takket for underskriftene og engasjementet:

- Jeg deler utålmodigheten deres, sa Ingvil Kjerkol da hun mottok underskriftene. Hun understreket at Regjeringen gjennom Hurdalsplattformen har forpliktet seg til å få ned saksbehandlingstiden.

- Jeg vil ha et godt og nært samarbeid med dere pasientorganisasjonene i årene som kommer. Vi skal også samarbeide med andre land, særlig innenfor kreftfeltet og sjeldenfeltet, slik at vi blir gode innkjøpere på vegne av norske pasienter i møte med en global industri som utvikler nye virksomme terapier for små pasientgrupper. Så her er det et arbeid på bred front. Jeg takker dere for engasjementet og sier lykke til til oss alle sammen og håper på godt samarbeid i årene som kommer, sa Kjerkol.

Powered by Labrador CMS