Politikk

Kreftforeningen krever strakstiltak for pasienter som venter på legemidler som skal godkjennes av Beslutningsforum

- Beslutningsforum for nye metoder må endres. Men generalsekretæren i Kreftforeningen, Ingrid Stenstadvold Ross, erkjenner at det kommer til å ta tid. Frem til det skjer krever hun at helseministeren innfører strakstiltak som vil gi pasienter individuell tilgang til legemidlene som er til behandling i Beslutningsforum.

Publisert Sist oppdatert

Norge bruker mer enn 400 dager på å ta beslutning om innføring av nye legemidler i spesialisthelsetjenesten. Det er mer dobbelt så lang tid som danskene og Norge bruker også lengre tid enn Sverige og England på å ta i bruk nye legemidler, sier Ingrid Stenstadvold Ross.

Nå er hun svært utålmodig for å få et bedre system for godkjenning av legemidler. - Folk dør mens de venter på at legemidlene skal bli godkjent, slik har det vært lenge og det er uverdig. Vi har ventet på evalueringen av Beslutningsforum for nye metoder - den kom i november i fjor. Det må tas grep og det må skje nå, sier generalsekretæren til HealthTalk.

-Evalueringsrapporten av systemet for nye metoder ligger nå på bordet til helseminister Ingvild Kjerkol. Hva forventer du at hun gjør?

- Jeg forventer at hun nå sikrer at pasientene får tilgang til legemidler raskere, og da er det flere grep hun må ta, sier Stenstadvold Ross og lister opp noen:

  • Leger bør mye sterkere med i metodevurderingene
  • Metodevurderingene kan gjøres mindre omfattende
  • Mer nordisk samarbeid

Individuell vurdering

Generalsekretæren erkjenner at det kommer til å ta noe tid før et nytt beslutningssystem er på plass.

- I mellomtiden må regjeringen som et minimum sikre at pasientene etter en individuell vurdering kan starte opp behandlingen mens legemidlet er til vurdering i Beslutningsforum. Dette må også gjelde legemidler som har fått avslag, men der det skal gjennomføres nye prisforhandlinger mellom produsenten og Besluningsforum for nye metoder. Vi ønsker oss en unntaksordning helt til medisinen blir innført i den ordinære pasientbehandlingen, sier hun.

Vil ha legene sterkere på banen

Leger har en plikt til å gi forsvarlig helsehjelp. Det krever at de undersøker om enkeltpasienter kan være aktuelle for den behandlingen som er til vurdering i Beslutningsforum for nye metoder og søker helseforetaket om lov til å starte behandling. Stenstadvold Ross ønsker at flere kreftleger søker helseforetakene om lov til å starte slik behandling.

Det er Beslutningsforum som godkjenner finansiering av nye medisiner til bruk i spesialisthelsetjenesten Norge, men Stortinget ønsker fremdeles at behandlende lege skal ha beslutningsmyndighet. En enstemmig Helse- og omsorgskomité på Stortinget understreket da de lovfestet Beslutningsforum i 2019 at de «legger til grunn at overordnede beslutninger om metoder ikke skal påvirke retten til individuelle vurderinger og rettigheter til nødvendig og forsvarlig medisinsk behandling»

VG har imidlertid dokumentert at det fra januar 2020 til august 2021var ingen pasienter som etter en individuell vurdering fikk innvilget medisiner fra helseforetakene som har fått avslag av Beslutningsforum.

- Helseministeren må gjøre det klart klart at legemidler som er under vurdering av Beslutningsforum eller har fått avslag ikke skal stå i veien for pasientens rett til individuell vurdering, sier Stenstadvold Ross.

Folkebrøl

For noen dager siden startet Kreftforeningen sammen med 34 andre pasientforeninger kampanjen Pasientoppropet for å få politikerne til å bedre tilgangen til nye legemidler.

- Kampanjen har fått en enorm oppslutning med over 70 000 underskrifter på få dager. Vi opplever dette som et folkebrøl. Hvis ikke politikerne bryr seg om dette skjønner jeg ingen ting. Målet er å samle underskrifter som vi vil overlevere norske helsemyndigheter med beskjed om at vår tålmodighet på vegne av norske pasienter er slutt. Dette er et folkekrav og jeg regner med at helseminister Ingvild Kjerkol tar tak i saken. Nå vil vi ikke ha Ikke flere utredninger og stortingsmeldinger. Nå vil vi ha handling sier lederen i Kreftforeningen, Ingrid Stenstadvold Ross.

Dette er prosedyren ved unntak for enkeltpasienter

Slik beskriver Beslutningsforum for nye metoder prosedyren ved unntak for enkeltpasienter:

Unntak skal håndteres i det helseforetak som har behandlingsansvaret for pasienten:

  1. Ved individuelle søknader etter unntaksregelen er det en forutsetning at det finnes markedsføringstillatelse i Norge for aktuell indikasjon.
  2. Etablert behandling skal være kontraindisert, eller forsøkt og ikke tolerert på grunn av bivirkninger.
  3. Det er grunn til å tro med bakgrunn i forelagt dokumentasjon, at effekt av behandling vil være vesentlig større enn for gruppen som helhet.
Dette er Beslutningsforum: Fra venstre Terje Rootwelt, adm. dir. Helse Sør-Øst, Inger Cathrine Bryne, adm. dir. Helse Vest og leder av Beslutningsforum, Cecilie Daae, adm. dir. Helse Nord og Stig Slørdahl, adm. dir. Helse Midt. Foto: Thomas Brun.
Powered by Labrador CMS