Legemidler og biotek

Ikke godkjent: EMA har sagt nei til å gi Biogens alzheimerlegemiddel Aduhelm markedsføringstillatelse. EMA mener at de kliniske studiene ikke dokumenterer at legemidlet har effekt og at det kan gi alvorlige bivirkninger.

Biogens Alzheimerlegemiddel får nei i Europa

EUs legemiddelbyrå vil ikke gi Biogens Alzheimerlegemiddel Aduhelm markedsføringstillatelse. EMA mener at de kliniske studiene ikke dokumenterer at legemidlet har effekt og at det kan gi alvorlige bivirkninger.

Publisert

Det er EU-kommisjonen som har det endelige ordet i denne saken, men det er ventet at kommisjonen lytter til anbefalingen fra EMA og ikke innvilger markedsføringstillatelse til Aduhelm (aducanumab). Biogen har imidlertid 15 dager på seg til å be om en ny vurdering av søknaden.

Beslutningen kom ikke uventet siden EMAs ekspertpanel for godkjenning av legemidler (CHMP) i november ga Biogens Alzheimerlegemiddel en “negativ trendavstemning ” på søknaden om markedsføringstillatelse.

Kontroversiell godkjenning i USA

I juni i år godkjente FDA Aduhelm, og legemidlet ble dermed er den første Alzheimer-behandling som fikk tommelen opp av FDA siden 2003. Beslutningen kom til tross for at FDAs ekspertgruppe enstemmig hadde anbefalt at Aduhelm ikke burde få markedsføringstillatelse i USA. Beslutningen har blitt kraftig kritisert av amerikanske forskere, politikere og forsikringsselskaper. Kritikken av FDAs vedtak har tatt to hovedretninger: En rekke forskere stilte spørsmålstegn ved om legemidlet faktisk har effekt på den kognitive tilbakegangen som er hovedkjennetegnet Alzheimers sykdom. Den andre delen av kritikken dreier seg om at Biogen har satt en alt for høy pris. Biogen har satt en prislapp på 56 000 dollar - om lag 500 000 kroner - for ett års bruk på en pasientpopulasjon som potensielt kan være svært stor.

Derfor sier EMA nei

FDA mente at det var tilstrekkelig at Aduhelm reduserer et protein kalt beta-amyloid som danner unormale avsetninger på nevronene i hjernen til mennesker med Alzheimers sykdom. I sin begrunnelse sier EMA at selv om Aduhelm reduserer beta-amyloid i hjernen, så er sammenheng mellom denne effekten og klinisk forbedring av Alzheimers ikke etablert. EMA sier også at resultater fra de kliniske studiene er motstridende og dokumenterer ikke at Aduhelm har effekt på å behandle voksne med tidlig stadium av Alzheimers sykdom. EMA mener dessuten av studiene ikke kan dokumentere at medisinen er tilstrekkelig sikker siden bilder fra hjerneskanning av pasienter viste abnormiteter som tydet på hevelse eller blødning, noe som kan potensielt forårsake skade. Videre er det ikke klart at disse abnormitetene kan overvåkes tilstrekkelig og håndteres i klinisk praksis, sier EMA. Byråets oppfatning er derfor at fordelene med Aduhelm ikke oppveier risikoen.

Bremser sykdommen

Aduhelm er et humant monoklonalt antistoff - et protein - som binder aggregerte former av beta-amyloid, et protein som danner amyloid plakk i hjernen hos pasienter med Alzheimer, og som dermed er rettet mot den underliggende sykdommen istedenfor symptomer. De patologiske endringene i hjernen begynner sannsynligvis 10–20 år før symptomdebut.

Aduhelm er ikke en kur mot Alzheimers sykdom, og det reverserer ikke sykdommens progresjon og kan dermed heller ikke kurere Alzheimer, men Biogen mener at de kliniske studiene dokumenterer at det bremser hastigheten som sykdommen utvikler seg i. Biogen planlegger i følge en pressemelding nå å igangsette en bekreftende klinisk studie - fase 4-studie- i mai 2022. En slik studie var et krav fra FDA for at legemidlet skulle få godkjenning. Biogen sier at det vil ta fire år før resultatene fra studien er klar. 1300 pasienter med Alzheimers vil inkluderes i denne randomiserte studien.

Dagens tilbud til norske alzheimerspasienter

Legemiddelbehandlingen som i dag kan tilbys norske pasienter kan bedre noen av symptomene ved Alzheimer, men de har begrenset effekt på kognitiv funksjon, oppmerksomhet, initiativ og hukommelse hos noen av pasientene. De har ingen dokumentert effekt på mild kognitiv svikt og forsinker heller ikke utviklingen av demens.

De mest brukte er kolinesterasehemmerne Aricept (donepezil), Exelon (rivastigmin) og Reminyl (galantamin). De tre legemidlene anses å ha en lik klinisk effekt, men noe ulik bivirkningsprofil.

I følge reseptregisteret bruker om lag 12 500 pasienter disse tre legemidlene. Samtlige har gått av patent og dette gir en lav pris. Det mest brukte legemidlet - donepezil - koster om lag 2 900 kroner per pasient per år. De samlede offentlige kostnadene for legemiddelbehandling av Alzheimers sykdom var i 2020 om lag 37 millioner kroner.

Reseptregisteret inkluderer ikke de som bor på sykehjem. Om lag 40 000 personer bor på sykehjem og trolig bruker 20-30 prosent av sykehjemspasientene kolinesterasehemmere.

Powered by Labrador CMS