Går mot et nei i EU: EMAs ekspertpanel for godkjenning av legemidler (CHMP) har gitt Biogens Alzheimerslegemiddel Aduhelm en “negativ trendavstemning ” på søknaden om markedsføringstillatelse. Foto: Biogen/AP

Legemidler og biotek

Biogens Alzheimerlegemiddel får neppe europeisk markedsføringstillatatelse

EMAs ekspertpanel for godkjenning av legemidler (CHMP) har gitt Biogens Alzheimerlegemiddel Aduhelm en “negativ trendavstemning ” på søknaden om markedsføringstillatelse.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)