Går mot et nei i EU: EMAs ekspertpanel for godkjenning av legemidler (CHMP) har gitt Biogens Alzheimerslegemiddel Aduhelm en “negativ trendavstemning ” på søknaden om markedsføringstillatelse. Foto: Biogen/AP

Legemidler og biotek

Biogens Alzheimerlegemiddel får neppe europeisk markedsføringstillatatelse

EMAs ekspertpanel for godkjenning av legemidler (CHMP) har gitt Biogens Alzheimerlegemiddel Aduhelm en “negativ trendavstemning ” på søknaden om markedsføringstillatelse.