Legemidler og biotek,   Kliniske studier

Ny brystkreftbehandling gjør lite skade på hjertehelsen

Å gi brystkreftopererte kvinner hjertesviktmedisiner har ikke langsiktig forebyggende effekt på hjertehelsen. Det er konklusjonen til den norske PRADA-studien som nå er presentert på American College of Cardiology.

Publisert

Vi har snakket med to av de sentrale forskerne bak studien kardioradiolog Siri Lagethon Heck og kardioonklog Geeta Gulati, begge fra Akershus universitetssykehus. Her utdyper de studiens hovedfunn.

Brystkreftpasienter kan få skader på hjertet som følge av behandling med cellegift, strålebehandling og antistoffet Herceptin som gis i tillegg til kirurgi for å fjerne kreftsvulster. Men hjertehelsen ble ikke forbedret selv om pasientene tok hjertesviktmedisiner for å beskytte hjertet mot skader forbundet med kreftbehandlingen. Det er konklusjonen i PRADA-studien med sitt fulle navn PRevention of cArdiac Dysfunction during Adjuvant breast cancer therapy.

Nytt fagfelt: Kardioonklogi

De siste årene har oppstått en nært samarbeid mellom de to medisinske fagområdene kardiologi og onkologi. I dette skjæringsfeltet har det oppstått et nytt fagfelt som heter kardioonkologi. Og det er nettopp her PRADA-studien hører hjemme, og Ahus har er svært sterkt fagmijø innen kardioonkologien.

- Det er viktig at disse fagområdene samarbeider tett for pasientene skal ikke bare helst kureres av sin kreft men også ha så god hjertehelse som mulig, sier Siri Lagethon Heck.

- Kreftbehandlingen er blitt så god at kreftpasientene lever lenger og da blir det mer viktig å også fokusere på de bivirkningene som kan oppstå som hjertesykdommer. Hos mange kreftpasienter ser vi at det faktisk er hjerteproblemer som er langtids utfordringen og ikke faren for tilbakefall av kreften, sier Geeta Gulati

Lav risiko for hjerteskade fra moderne brystkreftbehandling

Siri Lagethon Heck og Geeta Gulati forteller at studien, som inkluderte en bred populasjon av pasienter som var i behandling for brystkreft, viser at mange pasienter har lav risiko for hjerteskade fra moderne adjuvant brystkreftbehandling og ikke drar fordel av rutinemessig administrerte kardiobeskyttende medisiner under cellegiftbehandling.

- Brystkreftbehandlingen har blitt bedre slik av vi får flere langtidsoverlevere og det har vært fryktet at pasientene kan få skader på hjertet som følge av behandlingen. Men studien konkluderer at for denne pasientgruppen er ikke kreftbehandlingen så farlig som tidligere antatt, og generelt bør pasienter ikke være redd for at kreftterapi vil skade hjertet deres, sier de to forskerne.

Forskerne rekrutterte 120 pasienter med tidlig stadium av brystkreft og randomiserte pasientene til å ta candesartan (ofte brukt til å behandle høyt blodtrykk og hjertesvikt), metoprololsuccinat (ofte brukt til behandling av høyt blodtrykk, etter hjerteinfarkt eller for hjertesvikt), begge medisiner eller bare placebo under deres brystkreftbehandling. Verken pasientene eller legene som var involvert i studien var klar over hvilken kombinasjon av medisiner eller placebo hver pasient fikk.

Ikke nødvendig med hjertemedisin for mange

Ved studiestart og etter en median på 23 måneder gjennomgikk pasienter en MR for å vurdere hjertefunksjonen. Totalt sett opplevde pasientene bare en liten reduksjon i LVEF - mindre enn 2 prosentpoeng i alle grupper - og det var ingen signifikante forskjeller mellom gruppene.

Basert på funnene sier forskerne at forskrivning av hjertebeskyttende medisiner under adjuvant behandling sannsynligvis ikke er nødvendig i de fleste tilfeller for pasienter uten allerede eksisterende kardiovaskulære risikofaktorer.

Powered by Labrador CMS