Legemidler og biotek

Pasienter med føflekkreft uten spredning har like dårlig overlevelse som de med spredning - bør de få immunterapi etter operasjon?

Pasienter med føflekkreft som ikke har spredd seg har like dårlig overlevelse som pasientene med spredning til lymfeknuter eller indre organer. Det viser en studie som kreftlege Anna Winge-Main i dag har lagt frem på den store europeiske kreftkongressen ESMO.

Publisert Sist oppdatert

Anne Winge-Main er overlege og har fagansvaret for malignt melanom på Radiumhospitalet. I studien har kreftlegen analysert hvordan det har gått med 4339 norske pasienter med føflekkreft - malignt melanom - i stadium IIB til IV og som ble diagnostisert fra 2008 til 2018.

Du kan lese hele posterpresentasjonen her.

Vokser ned i blodårene

Resultatet overrasket den erfarne kreftlegen. - Vi forventet å finne at det ville gå bedre med pasienter med føflekkreft i stadium II, der føflekken “bare” har vokst ned i underliggende vev og ennå ikke spredd seg. Men studien viser at det ikke går bra med dem, sier Winge-Main. - Pasienter i stadium IIc - der melanomet er mer enn 4 millimeter tykt og med ulcerert overflate (sårdannelse) - har like dårlig overlevelse som pasientene med spredning til lymfeknuter, det vil si stadium III som er tynnere melanomer med spredning til lymfeknuter sier Winge-Main. Det skyldes at melanomer som er mer enn 4 millimeter tykke kan vokse ned i blodårene og spre seg.

I tiårs-perioden som ble studert hadde ikke norsk helsevesen et tilbud om immunterapi etter operasjon - såkalt adjuvant behandling - til pasienter med malignt melanom. Men etter et vedtak i Beslutningsforum i august 2019 har pasienter med føflekkreft i stadium III og IV fått tilbud om adjuvant behandling. Nå mener Winge-Main at studien gir argumenter for at også pasienter i stadium IIc bør få den samme behandlingsmuligheten. Hun mener imidlertid at før denne pasientgruppen gis adjuvant behandling med immunterapi må de foreligge randomiserte studier som gir evidens for dette.

Studier med stadium II-pasienter

- Studien viser at pasienter med føflekkreft i stadium II - særlig de med IIc - har like dårlig overlevelse som de med spredning. Undersøkelsen viser at det går betydelig bedre for pasienter med stadium IIIa enn IIc. Men i dag er det bare pasienter med føflekkreft i stadium III og IV som får tilbud om immunterapi etter operasjon. Jeg mener at vi bør se på om det bør åpnes for at også pasienter i stadium IIc kan få et tilbud om adjuvant behandling med immunterapi. Men før det skjer må det etableres klinisk evidens. Heldigvis pågår det nå randomiserte studier med stadium II-pasienter, men vi må nok vente til et stykke ut i neste år før vi får data fra disse studiene, sier hun.

Winge-Main er hovedutprøver på en slik studie som tester ut immunterapien Opdivo (nivolumab).

Litt eldre menn

Anna Winge-Main forteller at pasientene med IIc ofte er litt eldre menn som ikke følger særlig godt med på forandringer i huden. - De tenker nok at det kanskje ikke lenger er så viktig å ha en pen hud. Men de står dermed i fare for å få et melanom som vokser seg ganske tykt og som da kan vokse seg ned i underliggende vev slik at det lettere sprer seg til blodårene og videre, sier hun.

Over halvparten som får føflekkreft med spredning overlever

- Det er lett å tenke seg at når man har fjernet et melanom i huden med kirurgi og har fastslått at det ikke er noen spredning til lymfeknutene, så er man trygg. Men det kan likevel oppstå spredning ned i blodårene og til andre organer, forteller Winge-Main. Ved maligne melanomer er lokal spredning til hud og lymfeknuter vanligst, men spredning til lever, lunge, hjerne og underhud er ikke uvanlig. Det er disse fjernmetastasene som tar livet av pasienten, forteller hun.

Kan du si noe om hva adjuvant behandling har betydd for pasientene i stadium III og IV?

- I august 2019 fikk vi lov til å gi pasienter med melanom i stadium III immunterapiene pembrolizumab (Keytruda) og nivolumab (Opdivo) til adjuvant behandling etter fullstendig reseksjon. Pasienter i stadium IV kan få nivolumab. Pasientene med BRAF-mutasjon der immunterapi er uegnet kan få den signalhemmende behandlingen dabrafenib (Tafinlar) i kombinasjon med trametinib (Mekinist).

Over halvparten av pasientene som rammes av malignt melanom med alvorlig spredning lever etter fem år når de behandles med immunterapi.

- Vi ser at immunterapi reduserer risikoen for spredning med 50 prosent for disse pasientene. Hos flere pasienter er både kreftcellene og svulstene helt borte. Og kreften har holdt seg borte i flere år. Om de er kurert eller ikke vil fremtiden vise, sier hun.

Studien er et samarbeid mellom Radiumhospitalet, Kreftregisteret og legemiddelselskapet Bristol Myers Squibb.

Melanom inndeles i stadier

Føflekkreft oppstår når pigmentceller i huden gjennomgår en forandring som gjør dem til kreftceller. Melanom deles gjerne inn i følgende varianter:

  • Stadium I: Føflekken (melanomet) er begrenset kun til huden
  • Stadium II: Føflekken har vokst ned i underliggende vev
  • Stadium III: Føflekken har spredd seg til lymfeknuter nær melanomet
  • Stadium IV: Føflekken har spredd seg til indre organer.

Melanom i Norge

I 2018 ble det diagnostisert 2556 tilfeller av denne kreftformen, 1268 tilfeller blant kvinner og 1288 tilfeller blant menn. I aldersgruppen 25–49 år er dette den nest hyppigst forekommende kreftformen for begge kjønn samlet. Norge er et av landene høyest dødelighet og årlig dør over 300 nordmenn av denne sykdommen. Prognosen er god dersom melanomet oppdages tidlig.

3d-illustrasjon av melanom som vokser inn i blodårene og lymfesystemet Melanon
Powered by Labrador CMS