Legemidler og biotek

Amgens legemiddel mot KRAS-mutert lungekreft viser effekt i avgjørende studie

Det eksperimentelle legemidlet sotorasib som er designet for å blokkere kreftproteinet KRAS, reduserte svulstene hos 37% av pasientene med avansert ikke-småcellet lungekreft og stoppet svulstprogresjonen med litt under syv måneder.

Publisert

Det viser resultatene fra fase 2 Codebreak-100 studien som nå er presentert på World Congress on Lung Cancer (WCLC), verdens største lungekreftkonferanse.

Amgens fase 2-studie omfattet 126 pasienter med avansert ikke-småcellet lungekreft med den genetiske mutasjonen KRAS G12C. Pasientene i studien hadde tidligere blitt behandlet med median to kreftlegemidler, inkludert immunterapi, som alle hadde sluttet å virke. Dette var en enarmet studie, som betyr at alle pasientene ble behandlet med sotorasib, ingen fikk placebo eller andre medisiner som fungerte som en komparator.

Stort udekket medisinsk behov

Studien viste at 46 av 124 evaluerbare pasienter, eller 37%, oppnådde klinisk meningsfull svulstreduksjon med sotorasib-behandlingen. Hos tre pasienter ble svulstene eliminert fullstendig, noe som betyr at de hadde en komplett respons. For de 46 komplette og delvise respondentene var median varighet av svulstrespons 10 måneder. For alle 126 lungekreftpasienter i studien var median progresjonsfri overlevelse (PFS) - som betyr hvor lenge pasienter lever før svulstene begynner å forverres - 6,8 måneder.

Effekten av sotarisib i fase 2-studien er konsistente med de foreløpige resultatene som ble observert i Amgens fase 1-studie som ble presentert i september i fjor.

- Det finnes ingen godkjente legemidler mot KRAS-mutert lungekreft. Leger og forskere har jobbet i 40 år med å finne en effektiv behandling for denne kreftformen. Det sa Odd Terje Brustugun til HealthTalk da Amgen for en tid tilbake gikk ut med topplinjedata fra CodeBreaK 100 fase II studien.

Brustugun forteller at i dag er immunterapi og kjemoterapi i kombinasjon førstelinjebehandlingen for denne pasientgruppen. - Pasienter som ikke har effekt på denne behandlingen går over til cellegift alene, og her kan vi se responsrater helt nede i 10 prosent og ganske kortvarig effekt samt en del bivirkninger. Bivirkningene med sotorasib er generelt milde, selv på den høyeste dosen 960 mg daglig. 20 prosent av pasientene har bivirkninger på grad 3 og 4. Dette er bivirkninger som merkes, men den behandlingen vi kan tilby i dag gir langt flere og alvorligere bivirkninger enn sotorasib, sier Brustugun.

Kan bli det første godkjente KRAS-legemidlet

Studien som nå er presentert på WCLC innebærer at Amgen har gode muligheter til å bli det første legemiddelselskapet som får godkjent et KRAS-legemiddel. Sotorasib er det viktigste legemidlet i Amgens kreftpipeline og studieresultatene følges derfor nøye av leger så vel som investorer.

Amgen forteller at de har sendt inn søknad om markedsføringstillatelse både til det amerikanske og det europeiske legemiddelverket. Det er forventet at sotorasib blir godkjent i løpet av 2021.

Sotorasib er et målrettet legemiddel som blokkerer en mutasjon i svulstvevet som heter KRAS G12C. Om lag 13-15 prosent av pasientene med ikke-småcellet lungekreft av typen adenokarsinom har en slik KRAS-mutasjon. 1-3 prosent av pasienter med tarmkreft og andre kreftformer har også en KRAS G12C-mutasjon.

- KRAS G12C er en drivermutasjon i kreftcellen og sender et vekstsignal til cellekjernen at den skal dele seg og vokse. Sotorasib hemmer dette enzymet slik at det ikke sender disse signalene innover i kreftcellen, forteller Brustugun.

I videoen under kan du se hvordan Sotorasib binder seg til overflaten på KRAS G12C.

Flere KRAS-legemidler er på vei

Sotorasib var det første medikamentet som gikk inn i klinisk studier som retter seg mot KRAS G12C. Nå kommer stadig flere selskaper etter med målrettede KRAS-legemidler. Et av disse selskapene som har kommet lengst i utviklingen, er det lille biotekselskapet Mirati Therapeutics med legemidlet adagrasib. Resultater fra en tidligfasestudie viste at behandlingen kan krympe svulster hos 45 prosent av lungekreftpasienter med tilbakefall. Johnson & Johnson, Boehringer Ingelheim og Roche har også pågående studier der de tester ut KRAS-hemmere.

Redaktør i HealthTalk, Hans Anderssen
Amgen forteller at de har sendt inn søknad om markedsføringstillatelse både til det amerikanske og det europeiske legemiddelverket. Det er forventet at sotorasib blir godkjent i løpet av 2021.

Vi i HealthTalk ønsker å lage innhold som er verdifullt for deg som jobber i helsevesenet. Hvis du likte denne artikkelen, og vil at vi skal lage mer innhold som dette, kan du støtte oss ved å melde deg på vårt nyhetsbrev her.

Powered by Labrador CMS