Først ut: - Nå er det publisert en lovende fase I studie som viser at det eksperimentelle legemidlet sotorasib har langvarig effekt på KRAS-mutert ikke-småcellet lungekreft, sier kreftoverlege Odd Terje Brustugun.

Legemidler og biotek

Sotorasib har lovende effekt på KRAS mutert lungekreft - kan bli det første godkjente KRAS-legemidlet

Det finnes ingen godkjente legemidler mot KRAS-mutert lungekreft. Leger og forskere har jobbet i 40 år med å finne en effektiv behandling for denne kreftformen. Nå tror lungekreftoverlege Odd Terje Brustugun at det endelig kan komme et gjennombrudd.