Legemidler og biotek,   Coronaviruset

Avdramatiserer: Tilgjengelig data tyder på Ibux verken har gunstige eller skadelige effekter på sykdomsforløpet ved covid-19, sier Statens Legemiddelverk i dag.

Legemiddelverket - Ingen dokumentasjon på at Ibux forverrer covid-19 sykdom

WHO twitret tirsdag 17. mars at smertestillende ibuprofen ikke anbefales ved covid-19. De europeiske legemiddelmyndighetene har vurdert tilgjengelig dokumentasjon og mener at det ikke er grunn til å endre anbefalinger om bruk av ibuprofen som er virkestoffet i Ibux - et av Norges mestselgende legemidler mot smerte og betennelse.

Publisert

WHO twitret tirsdag 17. mars at smertestillende ibuprofen (Ibux) og andre NSAID ikke anbefales ved covid-19. Dette har blitt oppfattet som en advarsel mot å bruke disse legemidlene. Europeiske legemiddelmyndigheter mener at det er ingen holdepunkter for advare mot bruk av ibuprofen.
Tilgjengelig data tyder på at vanlige smertestillende legemidler verken har gunstige eller skadelige effekter på sykdomsforløpet ved covid-19, sier Statens Legemiddelverk i dag.

Det er foreløpig ingen legemidler som er godkjent for behandling av covid-19.  En rekke legemidler er under utprøving. Oslo universitetssykehus (OUS) har søkt produsenten Gilead om å få teste legemidlet Remdesivir på norske pasienter som er smittet av coronaviruset.

Bruk av paracetamol eller NSAID, slik som ibuprofen, ved covid-19 kan lindre feber og ubehag. Disse legemidlene reduserer ikke risikoen for utvikling av mer alvorlige former for covid-19. De kan heller ikke forkorte sykdomsforløpet, redusere smittsomhet, forkorte infeksjonsperioden og forhindre infeksjon, forteller Legemiddelverket.
Det er kjent at ibuprofen i svært sjeldne tilfeller kan føre til komplikasjoner hos barn med vannkopper. Spesielt eldre med hjerte- og nyresykdom bør være forsiktige med å bruke ibuprofen.

Paracetamol er førstevalg mot feber og smerter

Legemiddelverket understreker at Paracet/Paracetamol er førstevalg mot feber og smerter. Paracetamol kan brukes av pasienter i alle aldre og gravide. Paracetamol går godt sammen med de fleste andre legemidler. 

Europeiske legemiddelmyndigheter i samarbeid med Legemiddelverket går kontinuerlig gjennom nye data om bivirkninger ved bruk av legemidler ved covid-19. Vi vil raskt informere befolkningen og helsepersonell hvis anbefalinger for bruk av betennelsesdempende legemidler forandrer seg, forsikerer Legmiddelverket

Powered by Labrador CMS