Oslo universitetssykehus vil teste ebolamedisinen Remdesivir på coronasmittede. De vil trolig starte behandlingen om to uker

Legemidler og biotek,   Coronaviruset

Oslo universitetssykehus vil teste ut ebolamedisinen Remdesivir på coronasmittede

Legemiddelfirmaer og sykehus over hele verden jobber på høygir for teste om eksisterende legemidler kan behandle pasientene. Det er nå store forventninger til det antivirale legemidlet Remdesivir, og Oslo universitetssykehus (OUS) har søkt produsenten Gilead om å få teste legemidlet på norske pasienter.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)