Helseteknologi

Nordmenn blir stadig mer positive til organdonasjon. 30 prosent flere sier ja til organdonasjon, men samtidig er ventelistene på organer høyere enn på 10 år.
Nordmenn blir stadig mer positive til organdonasjon. 30 prosent flere sier ja til organdonasjon, men samtidig er ventelistene på organer høyere enn på 10 år.

Flere sier ja til organdonasjon - men ventelistene øker

Halvveis inn i 2019 kommer gode tall for organdonasjon og transplantasjon fra Oslo universitetssykehus. 30 prosent flere sier ja til organdonasjon, men samtidig er ventelistene på organer høyere enn på 10 år.

Publisert

Nordmenn blir stadig mer positive til organdonasjon. I løpet av årets to første kvartaler svarte de pårørende ja, på egne eller den avdødes vegne ved 83 prosent av alle forespørsler på landets donorsykehus. Dette resulterte i 61 donasjoner, som ga til sammen 238 pasienter et nytt liv. Tilsvarende tall i fjor var 43 donorer og 195 pasienter som fikk hjelp.

Flere bestemmer seg på forhånd

Ved 21 tilfeller ble det et ja, men donasjon lot seg ikke gjennomføre av ulike årsaker- blant annet fordi kriteriet om opphørt blodsirkulasjon til hjernen hos donor ikke var oppfylt.

– Vi synes det er oppløftende at stadig flere sier ja til organdonasjon. Blant de viktigste årsakene, er kompetent og empatisk helsepersonell som tar i mot de pårørende på sykehuset, samt at familiene har snakket om dette på forhånd, sier Aleksander Sekowski. Sekowski er informasjonssjef ved Stiftelsen Organdonasjon.

Ventelistene vokser

Samtidig er ventelisten nå på sitt lengste på ti år, med hele 473 pasienter som trenger et nytt organ. Majoriteten av disse behøver en nyre, der ventetiden – og antall ventende, har økt markant de siste årene. Dette til tross for at antallet nyretransplantasjoner er på sitt høyeste siden rekordåret 2012. Pr. 30. juni har 146 nordmenn fått en ny nyre, forteller Sekowski.

Enklere å bli donor

De fleste donasjonene ble gjennomført ved Oslo universitetssykehus (27), og St. Olavs hospital i Trondheim (8). Sørlandet sykehus Arendal, UNN Tromsø, og Haukeland Universitetssykehus stod hver for fire livreddende donasjoner. Ved de andre donorsykehusene i Norge varierer antallet donorer fra ingen til to.

– Å si ja til organdonasjon er enkelt. Informer dine nærmeste om ditt standpunkt, og fyll ut Donorkort som du kan fylle ut og ha i lommeboken, på telefonen eller i din kjernejournal, avslutter Sekowski.

Flere velger å bli organdonorer. - Blant de viktigste årsakene, er kompetent og empatisk helsepersonell som tar i mot de pårørende på sykehuset, samt at familiene har snakket om dette på forhånd, sier informasjonssjef ved Stiftelsen OrgandonasjonAleksander Sekowski.
    
   
   
    Foto: Stiftelsen Organdonasjon
Flere velger å bli organdonorer. - Blant de viktigste årsakene, er kompetent og empatisk helsepersonell som tar i mot de pårørende på sykehuset, samt at familiene har snakket om dette på forhånd, sier informasjonssjef ved Stiftelsen OrgandonasjonAleksander Sekowski. Foto: Stiftelsen Organdonasjon

Dette er Stiftelsen Organdonasjon

Stiftelsen Organdonasjon jobber for å bedre tilgangen på organer for transplantasjoner, ved å informere befolkningen om hva organdonasjon er, og ved å formidle hvor viktig det er at vi alle tar stilling til organdonasjon mens vi lever. Stiftelsen Organdonasjon jobber også opp mot helsevesen og myndigheter for å sikre at nødvendige ressurser stilles til disposisjon for å redde liv.

Powered by Labrador CMS