EU-kommisjonen har gitt markedsføringstillatelse til en tredje type sjekkpunkthemmer for å behandle føflekkreft.
EU-kommisjonen har gitt markedsføringstillatelse til en tredje type sjekkpunkthemmer for å behandle føflekkreft.

Ny type immunterapi godkjent for behandling av føflekkreft

EU-kommisjonen har gitt markedsføringstillatelse til en tredje type sjekkpunkthemmer. Opdualag er et kombinasjonslegemiddel for pasienter som har føflekkreft med spredning eller som ikke kan fjernes kirurgisk. - Fremtidens kreftbehandling handler om innovative behandlingskombinasjoner for pasienter der dagens monoterapi ikke er godt nok.

Publisert Sist oppdatert

Det sier Ali Areffard som er medisinsk sjef i onkologi i Bristol Myers Squibb Norge.

Opdualag er med dette den første godkjente LAG-3-blokkerende sjekkpunkthemmeren for behandling av avansert melanom i Europa.

Opdualag består at den tidligere godkjente sjekkpunkthemmeren Opdivo (nivolumab) og den nye sjekkpunkthemmeren Relatlimab - som ikke tidligere er godkjent i Europa. Begge legemidlene er utviklet av legemiddelselskapet Bristol Myers Squibb. De to legemidlene arbeider gjennom forskjellige virkemekanismer for å stimulere og slippe løs et angrep av T-celler mot kreften.

Godkjennelsen baserer seg på data fra fase 3-studien RELATIVITY-047, en randomisert dobbeltblind studie med 714 tidligere ubehandlede pasienter med melanom i stadium III og IV. Pasientene i intervensjonsarmen fikk relatlimab 160 mg + Opdivo 480 mg hver 4. uke, mens pasientene i kontrollarmen fikk Opdivo 480 mg hver 4. Uke.

Studien er publisert i The New England Journal of Medicine og er tidligere omtalt i HealthTalk.

Primært endepunkt var progresjonsfri overlevelse (PFS) og sekundære endepunkter var totaloverlevelse (OS) og responsrate (ORR). Studien viste at pasientene som hadde et PD-L1 uttrykk i kreften som var større enn 1 % og som fikk kombinasjonsbehandlingen oppnådde mer enn doblet median progresjonsfri overlevelse sammenlignet med de som fikk Opdivo som monoterapi. Ingen nye bivirkninger ble identifisert med kombinasjonen sammenlignet med Opdivo monoterapi.

Nytt behandlingsprinsipp

Ali Areffard er medisinsk sjef i onkologi i Bristol Myers Squibb Norge. Han forteller at RELATIVITY-047-studien demonstrerte den viktige fordelen ved å hemme både LAG-3 og PD-L1 med den nye immunterapikombinasjonen.

Ali Areffard er medisinsk sjef i onkologi i Bristol Myers Squibb Norge. Foto: HealthTalk
Ali Areffard er medisinsk sjef i onkologi i Bristol Myers Squibb Norge. Foto: HealthTalk

- Vi er veldig glade for at EU har godkjent Opdualag for pasienter med malignt melanom. Gjennom mange år med forskning - også i Norge - ser man at for en selektert gruppe melanompasienter med metastatisk sykdom, representerer dette et nytt behandlingsprinsipp som er enda et verktøy i kampen mot malignt melanom. Fremtidens kreftbehandling handler om innovative behandlingskombinasjoner for pasienter der dagens monoterapi ikke er godt nok, sier Ali Areffard.

Dette er Relatlimab

Relatlimab er et antistoff som binder seg til «anti-lymfocytt aktiverings gen-3» (LAG-3) på T cellene og fører til økt stimulering og aktivering av T-celler som kan gi en anti-tumorrespons. Opdivo er et antistoff som binder seg til programmert celledød-1 (PD-1) reseptoren på T-celler. Dermed blokkeres interaksjonen mellom PD-1 og ligandene PD-L1 og PD-L2 på kreftcellene, slik at T-celleresponsen, inkludert anti-tumorresponsen forsterkes.

Powered by Labrador CMS